Ogrzewanie podłogowe kalkulator

Zasada działania rekuperatora

Czym jest ostatnio tak modny rekuperator? Często powielany błąd, zwłaszcza w Internecie definiuje rekuperator, jako urządzenie pozwalające na zawracanie ciepłego powietrza na powrót do pomieszczenia. Takie pojmowanie jest jednak błędne i stanowi całkowite zaprzeczenie idei rekuperatora. Rekuperacja sprowadza się do odzyskiwania ciepła z wywiewanego powietrza, nie zaś na mieleniu tego powietrza i wtłaczaniu go na powrót.

Zasada działania rekuperatora

Zasada działania rekuperatora pozwala na ciągłą wymianę powietrza w domu, z jednoczesnym podwyższanej temperatury wwiewanego powietrza. Jak do tego dochodzi? Strumień powietrza wyciąganego z pomieszczenia, przechodząc przez wymiennik ciepła zamontowany w rekuperatorze, przekazuje swoją energię cieplną strumieniowi powietrza nawiewanego z zewnątrz budynku. Oba strumienie przechodzą obok siebie, ale się nie mieszają, czemu zapobiega cienka ścianka z płyty z tworzywa sztucznego. Umożliwia ona oddanie energii cieplnej ale równocześnie nie pozwala na wymieszanie się obu strumieni.

zasada działania rekuperatora

Budowa wentylacji mechanicznej

Zasada działania rekuperatora jest ściśle powiązana z częściami składowymi rekuperatora, na które składają się dwa wentylatory, wymiennik ciepła, automatyka sterująca oraz filtry. Rekuperator, w zależności od potrzeb można uzupełnić także w konkretne podzespoły.

Ciepło zimą, chłód latem

Jednakże odzyskiwanie ciepła z powietrza to nie jedyna działalność rekuperatora. Latem jego działanie opiera się na obniżaniu temperatury wewnątrz budynku. Jak działa rekuperator latem? Zwykły rekuperator działający tylko w oparciu o wymiennik ciepła wymienia tylko zużyte powietrze, chłodniejsze, na powietrze świeżę, przychodzące z zewnątrz, a wiec będące cieplejszym. W rekuperatorze dochodzi do schłodzenia strumienia wwiewanego do pomieszczeń. Jeśli jednak zależy nam na większej mocy chłodzącej warto jest zaopatrzyć się w jednostkę chłodzącą bądź gruntowny wymiennik ciepła. Dzięki takim usprawnieniom rekuperator będzie pełnił rolę zdrowej klimatyzacji.