Ogrzewanie podłogowe kalkulator

Schemat Instalacji CO Białystok

Instalacja centralnego ogrzewania stanowi jedną z podstawowych instalacji, niezbędną w każdym domu, czy też mieszkaniu. Dostępnych możliwości jest wiele, a uzależnione są w głównej mierze od rodzaju paliwa czy też części składowych systemu. Fundamentem jednak każdej instalacji, bez względu na typ jest schemat instalacji CO.

Otwarta instalacja CO

Schemat instalacji CO otartej, inaczej określony jako pozostający w układzie otwartym z grawitacyjnym bądź wymuszonym obiegiem wody sprowadzają się do pozostawienia w stałym połączeniu armatury grzewczej z powietrzem. System taki wyposażony jest dodatkowo w naczynie zbiorcze, mające na celu zapobiegać niechcianemu wzrostowi ciśnienia.

Zamknięta instalacja CO

schemat instalacji co białystok

schemat instalacji co białystok

Kocioł znajdujący się w układzie zamkniętym działa na postawie schematu instancji co zamkniętej. W tym celu wykorzystuje się specjalny typ kotłów, które wyposażone są w urządzenia mające służyć odbiorowi nadmiaru nagromadzonego ciepła. Ma to tworzyć bufor bezpieczeństwa, chroniący układ przed ewentualnym przegrzaniem.

Schemat Instalacji CO

Schemat co w układzie zamkniętym jest polecany generalnie dla instalacji opartych o kotły grzewcze z automatycznym uzupełnianiem paliwa, takich jak kotły, olejowe, gazowe czy też elektryczne. W razie niebezpieczeństwa przegrzania, kocioł taki może być natychmiast wyłączony, w przypadku zaś pieca na drewno możliwość natychmiastowego wygaszenia ognia i zaprzestania grzania praktycznie jest niemożliwa.

Schemat instalacji stanowi fundament funkcjonowania każdej instalacji grzewczej i musi być odpowiednio dobrany zarówno do potrzeb budynku, danego kotła, jak i chęci i możliwości inwestora. Schemat instalacji centralnego ogrzewania jest na tyle ważny, że sporządzanie go w oparciu o niewłaściwe dane czy przez osoby niedoświadczone może stanowić poważne zagrożenie.